HomeOver ViwinFilosofieWerkwijzeVacaturesNieuwsContact

TRAININGENDOORVIWIN ...

 
Viwin biedt trainingen aan voor groepen van twee tot tien personen. De trainingen vinden meestal op locatie plaats. Voorbeelden van trainingen zijn Coachend leidinggeven of Beoordelen van medewerkers. Andere voorbeelden zijn Samenwerking, Motiveren of Communiceren. De trainingen bestaan uit een klein aantal bijeenkomsten. Aan een training nemen alleen medewerkers van úw bedrijf deel.
 
Een klein gedeelte van een training wordt besteed aan theorie. Aan de hand van het onderwerp en de inbreng van de cursisten komen thema’s aan bod die in uw bedrijf spelen. Door de opzet van de training is deelname nooit vrijblijvend.
 
Een goed voorbeeld is het werkoverleg. Soms is er geen werkoverleg of er is een werkoverleg dat niet voldoende functioneert. Tijdens een training van Viwin komen deze punten naar boven. De trainers geven opdrachten zodat de cursisten ter plekke afspraken maken om het werkoverleg te verbeteren. En dat is geen vrijblijvende afspraak. De cursisten zijn immers elkaars collega’s. De training heeft direct rendement op de werkvloer.
© Viwin - Sitemap - Contact