HomeOver ViwinFilosofieWerkwijzeVacaturesNieuwsContact

BEDRIJFSSCAN DOOR VIWIN ...

 
Een bedrijfsscan of organisatieadvies is het volgende. Een adviseur van Viwin maakt voor u een rapport over de stand van zaken van uw bedrijf. Het gaat om de volgende onderdelen: een schets van de structuur en de cultuur van uw bedrijf. Zo’n rapport wordt gebaseerd op gesprekken met u als ondernemer en met uw leidinggevenden, eventueel aangevuld met gesprekken met medewerkers (een werkplekonderzoek). Het rapport omvat ongeveer 10 pagina’s.
 
De bedrijfsscan geeft u een bijzondere inkijk in uw bedrijf. U kunt dezelfde vragen stellen aan uw medewerkers, maar het antwoord wordt ingekleurd door het feit dat u hun baas bent. Een bedrijfsscan kan u helpen in het maken van strategische keuzes.
 
   
© Viwin - Sitemap - Contact