HomeOver ViwinFilosofieWerkwijzeVacaturesNieuwsContact

NIEUWS OVER VIWIN ...


Voor de derde keer op rij CEDEO* erkenning voor Viwin!
12 november 2012

Uitreiking-Cedeo-2012-(2).jpg

Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent aan organisaties actief op het terrein van HR diensten, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. Viwin heeft opnieuw een zeer hoge score behaald: maar liefts 98,5% van de ondervraagde coachees en opdrachtgevers waardeert de coaching die wij bieden met tevreden tot zeer tevreden!

Marlie van der Laak: Wij hebben vanaf het begin kwaliteit hoog in het vaandel staan. Maar coaching is natuurlijk een heel abstract begrip. Een supermarktondernemer plaatste 10 jaar geleden tijdens onze eerste clusterpresentatie de opmerking: ‘hoe meet je een onsje motivatie?’ en daarmee raakte hij natuurlijk een belangrijk aspect; levert een investering in coaching ook voldoende rendement op?

Wilma van Bree: Het onderzoek dat Cedeo onder onze klanten heeft gehouden richtte zich op de gebieden klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Feitelijk is onze complete organisatie tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt dat onze klanten met name waardering hebben voor onze persoonlijke benadering, voor ons inlevingsvermogen in de persoon én in de organisatie, en voor het individuele maatwerk dat wij bieden. Daarnaast ervaren zij onze organisatie als transparant, toegankelijk en professioneel.

______________________________________________________________________________





Stagiaires bij Viwin


Mijn naam is Gijs Melisse, ben 26 jaar oud en ga mijn laatste jaar in van mijn studie Toegepaste Psychologie. Dit jaar staat in het teken van afstuderen en stage hoort daar natuurlijk bij. Ik ben op zoek gegaan naar een leuke en uitdagende stage, waarin ik me op meerdere vlakken zou kunnen ontwikkelen.

Trainen, voorlichten en coachen/begeleiden zijn de competenties waarin ik me wilde verdiepen en hierdoor kwam ik snel uit bij Viwin. De ervaringen van eerdere stagiaires gaven aan dat Viwin een groeiende organisatie is met een leuke werksfeer, waarin genoeg ruimte is voor eigen initiatief maar ook voor gerichte begeleiding: precies wat ik zocht.

De komende 20 weken ga ik aan de slag met het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van een op maat gemaakte training en zal ik een coachingstraject ingaan. Ik vind het een uitdaging erachter te komen hoe de praktijk aansluit bij de studie en wat mijn kwaliteiten en verbeterpunten zijn. Ik zie uit naar de komende periode en hoop veel te leren van Marlie, Wilma en andere mensen waarmee ik in contact ga komen.

_____________________________________________________________________

Mijn naam is Wilma Minnema en vanaf augustus 2012 loop ik vier dagen per week stage bij Viwin, te Budel. Deze stage-ervaring doe ik op als onderdeel van mijn studie HBO Toegepaste Psychologie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. 

Bij Viwin heb ik de gelegenheid gekregen om vrij aan opdrachten te werken die mij aanspreken, waarbij Marlie van der Laak en  Wilma van Bree mij begeleiden.

Uiteraard zijn er wel enkele  spelregels. Vanuit het competentiegericht onderwijs zal ik de competenties Trainen en Coachen verder gaan ontwikkelen. Dit doe ik door aan twee specifieke opdrachten te werken, namelijk het ontwikkelen van een training en door een persoon te coachen.  De training die ik ga ontwikkelen heeft als doel om gesprekstechnieken van professionals in de zorg te verbeteren, onder andere op het gebied van motivatie- en acceptatie strategieën. Mijn coachingsopdracht zal bestaan uit het begeleiden van een coachee en het ontwikkelen van een coachingstool voor Viwin.

In januari 2013 hoop ik mijn stage succesvol te hebben afgerond.


___________________________________________________________________





__________________________________________________________
Viwin speecoachdag op 19 november 2011!


Toen Viwin Coaching, Training en Advies bijna 10 jaar geleden van start ging was coaching nog een vrij onbekend begrip in Nederland. Afkomstig uit de Verenigde Staten werd het vooral benut door het hoger management van grote concerns. Marlie van der Laak en Wilma van Bree zijn Viwin gestart met het doel om de voordelen van coaching als leerinstrument voor iedereen beschikbaar te maken. Viwin biedt ook diensten als organisatieadvies, training/workshops, maatwerk werving & selectie en opleidingsassessments.

Inmiddels behoeft coaching geen uitleg meer. Er is een groeiend aantal coaches in Nederland en mensen stellen zichzelf terecht te vraag; hoe weet ik of ik met een goede coach te maken heb?

Viwin stelt klanttevredenheid voorop en laat elke twee jaar de klanttevredenheid van haar diensten onderzoeken door het onafhankelijke bureau Cedeo*. Het certificaat wordt toegekend op het moment dat minimaal 80% van alle klanten over alle bevraagde onderdelen tevreden tot zeer tevreden is. Slechts 17 bureaus in Nederland mogen deze erkenning voeren. En Viwin heeft in 2011 weer een score behaald van 98%.

Om dit succes te vieren organiseren wij op zaterdag 19 november 2011 weer een Viwin Speedcoachdag, waarop wij iedereen een gratis speedcoachsessie aanbieden. Vier coaches staan deze dag klaar om op alle coachvragen in te gaan. Het team bestaat uit Marlie van der Laak en Wilma van Bree als oprichters van Viwin, Coaching, Training en Advies en Dion Schilders en Imke Gerits namens de Fontys HBO opleiding Toegepaste Psychologie.

DSC03254_fotosite-(1).jpg

Deze uitnodiging is bedoeld voor werkende en niet werkende mensen. Ook (startende) ondernemers, (aankomend) leidinggevenden en mensen die al eerder ervaring hebben opgedaan met coaching worden uitgenodigd om deel te nemen. Op deze manier:

•    Maak je kennis met coaching,
•    Kun je je vraag voorleggen aan een van de vier coaches,
•    Kun je “spiegelen”,
•    En krijg  je professioneel advies en handvaten aangereikt.

De sessies vinden plaats op het kantoor aan de Deken van Baarsstraat 8b in Budel. Aanmelden kan telefonisch via nummer 0495-588667, via email info@viwin.nl of via de contactpagina van deze site. Graag tot ziens op 19 november!


___________________________________________________________________
Stagiaire bij Viwin

Mijn naam is Imke Gerits. Ik zit momenteel in het derde leerjaar van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Fontys te Eindhoven. Ik loop sinds 1 september 2011 vier dagen in de week stage bij Viwin. Deze stageperiode zal duren tot eind januari 2012.

Tijdens mijn stage zal ik bepaalde competenties verder gaan ontwikkelen. De competenties waar ik mij op richt zijn Trainen, Coachen en Assessen. Per competentie zal ik een opdracht uitvoeren.

Voor de competentie trainen wil ik graag zelf een training opzetten en geven. Ik zal dus alle stappen van het onderzoek tot en met het geven van de training  zelf zetten, met ondersteuning van Viwin.

Voor de competentie coachen wil ik me richten op toolontwikkeling. Het gebruik van tools binnen het coachen en ook het trainen van mensen is zowel voor de coach/trainer handig, maar ook voor diegene die gecoacht/getraind wordt.

Voor de competentie assessen zal er aandacht besteed worden aan het opzetten van een trajectplan aan de hand van een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek zal er niet alleen gevraagd worden naar de ander, maar wordt er ook geobserveerd naar het non-verbale gedrag.

Zoals u ziet liggen er nog heel wat uitdagingen voor mij in het verschiet, maar ik verheug me op de mogelijkheden en vaardigheden die Viwin mij kan bieden!

Imke Gerits
Stagiaire Viwin te Budel.

______________________________________________________________________________________________________
Let op; zet het geluid aan!





__________________________________________________________________


Prijsuitreiking afstudeeronderzoek

Voor het afronden van mijn hbo-opleiding Toegepaste Psychologie heb ik een afstudeeronderzoek uit moeten voeren. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd in opdracht van Viwin. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder C1000 leidinggevenden in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en diende antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag: wat zijn de behoeften met betrekking tot didactische werkvormen en de attituden ten opzichte van traditioneel en virtueel leren van C1000 leidinggevenden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik twee onderzoeken uitgevoerd. Allereerst heb ik vier C1000 leidinggevenden geïnterviewd om een beeld te krijgen van de behoeften en attituden die zij hebben. Ook heb ik uit dit onderzoek informatie gehaald voor het opstellen van de enquêtes van het tweede onderzoek. Na het opstellen van de enquête ben ik deze persoonlijk bij alle C1000 vestigingen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg af gaan geven. Na twee weken ben ik de enquêtes weer op gaan halen. Alle vestingen die deelnamen aan het onderzoek ontvingen een kortingsvoucher van Viwin en tevens werden er kaartjes voor het concert van Guus Meeuwis verloot. Het winnende lotnummer is 297 en de prijswinnaar is inmiddels bekend. Stefan van Gorp van C1000 Bergeijk heeft de kaartjes gewonnen.

Via deze weg wil ik graag iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan het onderzoek. Dankzij jullie medewerking heb ik mijn afstudeeronderzoek op een prettige manier kunnen afronden!


Lynn Abrahams



__________________________________________________________________



Gratis Coachingtraject?!

Mijn naam is Dion Schilders. Ik loop sinds februari 2011 een dag in de week stage bij Viwin. Deze stage is in het kader van de opleiding Toegepaste Psychologie die ik in deeltijd volg bij Fontys Hogescholen in Tilburg. De stage loopt tot en met november 2011.

Foto-Dion-(1).jpg
Dion Schilders

Tijdens mijn stage wil ik me graag verder ontwikkelen op het gebied van coachen en trainen en Viwin heeft me deze kans geboden. Ik ga me richten op het ontwikkelen en geven van een training, het (verder) ontwikkelen van coachingtools en het voeren van coachinggesprekken.

Voor het ontwikkelen van mijn coachingvaardigheden ben ik nog op zoek naar een persoon die met mij een coachingtraject wil volgen. Tijdens dit traject kan ik je coachen bij persoonlijke ontwikkeling en/of loopbaanvraagstukken. Heb je interesse, neem dan contact op!

___________________________________________________________

CEDEO-ERKENNING
Cedeo is een onafhankelijk intermediair die het keurmerk ‘Cedeo-erkend’ verleent aan organisaties actief op het terrein van Human Resource Improvement, op basis van de criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.
 
Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. Viwin heeft een score behaald van 99% en is daarmee het 3e bureau in Brabant dat het keurmerk Cedeo-erkend Coaching mag voeren.
 
Marlie van der Laak: Wij hebben vanaf het begin kwaliteit hoog in het vaandel staan. Maar coaching is natuurlijk een heel abstract begrip. Een C1000 ondernemer heeft tijdens onze eerste clusterpresentatie de opmerking geplaatst: ‘hoe meet je een onsje motivatie?’ en daarmee raakte hij natuurlijk een belangrijk aspect; levert een investering in coaching ook voldoende rendement op?
 
Wilma van Bree: Het onderzoek dat Cedeo onder onze klanten heeft gehouden richtte zich op de gebieden klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Feitelijk is onze complete organisatie tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt dat onze klanten met name waardering hebben voor onze persoonlijke benadering, voor ons inlevingsvermogen in de persoon én in de organisatie, en voor het individuele maatwerk dat wij bieden. Daarnaast ervaren zij onze organisatie als transparant, toegankelijk en professioneel.
Benieuwd geworden naar het volledige rapport? Klik dan hier om verder te lezen.

ESF/ TRAININGEN MET SUBSIDIES
  

Opleidingen met tenminste 32% korting

Ondernemers in de detailhandel kunnen via de Stichting Opleidingsfonds HBD nu tenminste 32% ESF-subsidie krijgen op een groot aantal cursussen en trainingen. Voorwaarde om voor deze subsidie in aanmerking te komen, is dat ESF-deelnemers in dienst zijn bij een detailhandelsonderneming en ten hoogste MBO niveau 4 hebben bij de start van de opleiding.
 
Viwin is door het HBD geselecteerd om binnen deze regeling een drietal trainingen te verzorgen: ‘Persoonlijke Effectiviteit’, ‘Communicatie’ en ‘Gedrag’. Het zijn zogenaamde ‘open inschrijving trainingen’ wat betekent dat de training toegankelijk is voor elke medewerker in de detailhandel. Viwin wil met deze trainingen dezelfde kwaliteit bieden als die wordt geboden in de coachtrajecten, praktijkgericht, laagdrempelig en resultaatgericht!

Eindhovens Dagblad - 26-01-2007
’Supermarkt moet slag leveren om personeel’

BUDEL - Supermarkten staan voor een nieuwe uitdaging, nu de prijzenoorlog over zijn hoogtepunt heen lijkt. Ze zullen de strijd met andere ondernemers moeten aangaan om een interessante werkgever voor jonge mensen te z...
LEES MEER ......

Ruim vier jaar geleden is Viwin aan de Kwartel 2 te Maarheeze gestart als bureau voor coaching. Vanaf de eerste dag hebben wij vraaggestuurd gewerkt, wat ertoe heeft geleid dat Viwin anno 2007 is uitgegroeid tot een bureau voor coaching, training en advies.
Inmiddels werken wij als rechterhand voor ondernemers en organisaties en staan hen ten dienste bij allerlei vraagstukken op het gebied van personeel, opleiding en organisatie. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van mensen in en de professionalisering van organisaties.
Maar er zijn nog meer wijzigingen;
  • Sinds 1 november 2006 zijn wij verhuisd en is onze nieuwe werkplek gevestigd aan de Deken van Baarsstraat 8b te Budel.
  • Ons e-mail adres is gewijzigd in info@viwin.nl.
  • Onze website is in de maak en vanaf 1 februari aanstaande te bezoeken op www.viwin.nl.
  • Sinds 1 januari 2007 hebben wij er met de komst van Nicole Keijzers een nieuwe collega bij.

 
© Viwin - Sitemap - Contact